Osuszanie budynków > Wykopowe izolacje

Izolacje pionowe

Izolacje pionowe – chronią podpiwniczoną część budynku zagłębioną w ziemi. Stanowią zabezpieczenie przed penetrację wilgoci przez ścianę budynku położoną poniżej poziomu gruntu. W obiektach tzw. starego budownictwa najczęściej izolacje te nie były w ogóle wykonywane lub zdążyły już ulec zniszczeniu.

Odtworzenie izolacji z odkopywaniem murów – polega na odsłonięciu muru aż do ławy fundamentowej oraz oczyszczeniu i odgrzybieniu go. Następnie przez położenie odpowiedniej warstwy materiału wykonuje się izolację. Wykop w dalszej kolejności należy zasypać gruntem starym lub nowym, gdy poprzedniego nie można zagęścić bez ryzyka uszkodzenia izolacji. Zagęszczanie gruntu podczas wypełniania wykopu zapobiegnie jego późniejszemu osiadaniu po zakończeniu prac.

Jeśli masz problem z wilgocią w domu ... Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Ebook do pobrania